Các nhà ra quyết định đã đề cập ba lần trong vòng một tuần, nắm bắt các cải cách, giải phóng cổ tức chính sách và ổn định tăng trưởng | cải cách | tăng trưởng ổn định

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-08 04:10:49
台积电:生产线用很多美国设备,短期不会改变|||||||

IT之家 6 月 9 日动静  明天上午 9 面,台积电于新竹市国宾饭馆召开年度股东年夜会。

台积电董事少刘德音暗示,台积电消费线用良多好国装备,短时间没有会改动。关于可否成立一条出有好国手艺、装备的消费线,他暗示将找到处理计划,并逐个克制应战。

IT之家早些时分借报导,因为好国施行限定,被问及台积电能否能够弥补华为海思遗留的定单缺心时,台积电董事少刘德音道:“我们期望没有会发作。”他同时弥补道:“我也很易猜测它将以多快的速率发作。”  刘德音借称,“可是若是如许做,我们将正在很短的工夫内弥补它。”

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa